Hem

Lapsiperheiden asumisen tuki -palvelu opettaa talouden hallintaa ja elämisen perustaitoja

Julkaistu: 2024-02-13

Humana tarjoaa Espoossa kokonaisvaltaista palvelua lapsiperheiden asumisen haasteisiin. Tutustu palveluun ja lue vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

 

Mikä lapsiperheiden asumisen tuki -palvelu on?

LAPAT on palvelu, joka tarjoaa intensiivistä asumisen tukea. LAPAT ei ole parin kuukauden pikaratkaisu, vaan laaja ja pitkäaikainen palvelukokonaisuus. Palvelussa käydään läpi asiakasperheiden elämäntilannetta, erityisesti asumiseen liittyviä vaikeuksia, ja etsitään haasteisiin ratkaisuja. Asiakasta autetaan toimimaan esimerkiksi Kelan ja TE-keskuksen kanssa, etsimään opiskelu- tai työpaikkaa ja muutenkin hyödyntämään kokonaisvaltaisesti olemassa olevaa palveluverkostoa. LAPAT-palvelussa asiakkaita tavataan heidän kotonaan ja heitä tuetaan myös etäyhteyksin tai puhelimitse. Tarvittaessa työntekijä lähtee mukaan asiointiavuksi esimerkiksi pankkiin, oppilaitokseen tai maahanmuuttovirastoon.

Kenelle palvelu on suunnattu?
Lapsiperheiden asumisen tuki on suunnattu sellaisten perheiden vanhemmille, joilla on alaikäisiä tai vielä syntymättömiä lapsia. Perheillä on usein asumiseen liittyviä haasteita, joista suurimmat pulmat ovat usein monimutkaisia talousvaikeuksia, kuten vuokravelkoja tai häätöuhka. Näiden pulmien selvittämiseksi perhe tarvitsee tukea.

Miten asiakkaaksi päästään?
LAPAT-asiakkaaksi tullaan aikuissosiaalityön kautta sosiaaliviranomaisen virallisella päätöksellä. Sosiaalitoimessa asiakkaiden asumisen pulmien ratkaisemiseksi ei voida työskennellä niin intensiivisesti, että asiakkaan kotiin olisi mahdollista jalkautua useasti kuukauden aikana. Siksi sosiaaliviranomainen voi tarvittaessa ostaa asiakasperheelle tiivimpää asumisen tukea Humanasta.

Miksi palvelua tarvitaan?
Moni asiakas ei ole oppinut tarpeellisia elämisen perustaitoja, kuten työnhakua tai laskujen maksamista. LAPATissa näitä asioita opetellaan yhdessä. Asiakkaalle avataan esimerkiksi se, mistä raha tulee ja mihin eri tukiin tai palveluihin asiakas on oikeutettu. Palvelussa ei tehdä asioita asiakkaan puolesta, vaan opetetaan ja kannustetaan niin, että hän saa tarpeelliset opit itsenäiseen asumisen ja talouden hallintaan.

Millaisia vaikutuksia LAPAT-palvelulla on asiakkaiden elämään?
LAPAT-palvelu kannustaa asiakkaita itsenäiseen elämänhallintaan ja opettaa vastuullisempaa rahankäyttöä. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia asiakkaan arkeen ja löytää erilaisten ongelmien juurisyyt. Palvelun pitkän aikavälin tavoitteena on, että asiakkaan kokonaisvaltainen asuminen onnistuu jatkossa ilman tukea.

Mitkä ovat LAPAT-palvelun vaikutukset koko yhteiskuntaan?
Lapsiperheiden asumisen tuen tavoitteena on tukea lapsiperheitä asumisen pulmissa niin, että tukijakson päätyttyä he osaavat hoitaa itsenäisesti asumiseen liittyvät taloudelliset asiat, kuten vuokranmaksun sekä tulojen ja menojen ennakoinnin. Tukijakson jälkeen asiakkailla on tietoa ja taitoa hakea työtä, opiskelupaikkaa, lapsille päiväkotipaikkaa tai harrastusta. Asiakkaat oppivat hahmottamaan palveluverkostoa sekä toimimaan itse siinä aktiivisena niin, että he osaavat hakea tietoa sekä tukea. Palvelulla on laaja asiakkaan itsenäistä ja omatoimijuutta tukeva vaikutus.

Asiantuntijoina artikkelissa ovat perheohjaajat Hinni Pekkarinen ja Roosa Hyvönen.

Tutustu Humanan avopalveluihin

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi