Hem

Pelkkä asunnon tarjoaminen ei korjaa asunnottomuutta

Julkaistu: 2023-10-17

Asunnottomuus koskettaa koko yhteiskuntaa lisäten eriarvoisuutta ja turvattomuuden tunnetta. Humanan Kuvernöörintien asumisyhteisön Sanna Salmi ja Aleksi Heinonen kertovat, ettei pelkkä asunnon tarjoaminen ratkaise asiaa, vaan tarvitaan myös tukea ja elämän hallinnan opettelua.


On hälyttävää, kuinka laajalti asunnottomuuden uhkaa on olemassa. Asunnottomuus ei kosketa vain tiettyjä väestöryhmiä tai paikkakuntia, vaan yhä moninaisempaa joukkoa yhteiskunnassamme. Päihde- ja mielenterveysongelmat eivät ole ainoat syyt asunnottomuuteen, vaan taustalla voi olla monia tekijöitä. Esimerkiksi nuorten aikuisten lisääntyvä asunnottomuus kertoo usein siitä, ettei heillä ole kykyä ja osaamista hoitaa elämän perusasioita, kuten laskujen maksamista ja töiden hakemista.

Asunnottomuus ei ole vain yksilön ongelma, vaan se vaikuttaa koko yhteiskuntaan lisäämällä eriarvoisuutta. Se voi tuoda myös turvattomuuden tunnetta ja huolta: mitä jos minulle käy näin? Kukaan meistä ei ole turvassa asunnottomuudelta ja siksi hyvinvointiyhteiskunnan on huolehdittava etenkin kaikista heikoimmassa asemassa olevista.


Asunnottomuuteen ei ole yhtä selkeää ratkaisua 

 
Asunnottomaksi päätyminen on usein itseään ruokkiva mekanismi. Kun yhteiskunnasta alkaa pikkuhiljaa jäädä syrjään, omaa ulkopuolisuuttaan ja yksinäisyyttään on helppo yrittää lääkitä päihteillä, mikä taas johtaa herkästi mielenterveyden haasteisiin. Kun fokus elämän perusasioista siirtyy muualle, eri ongelmat alkavat kertaantua.

Yksilölle asunnottomaksi jääminen on äärimmillään pahasti traumatisoiva kokemus. Tunne siitä, ettei ole kuin muut, pahentaa entisestään mahdollisia mielenterveysongelmia. Vaikka asunnottomuuteen ei ole vain yhtä selkeää syy-seuraussuhdetta, kaikki linkittyy lopulta siihen, että yksilö on muusta yhteiskunnasta syrjässä eikä koe kuuluvansa mihinkään.

Koska jokainen asunnoton on yksilö, asunnottomuuteen ei ole yhtä ratkaisua, joka sopii kaikille. Pelkkä asunnon tarjoaminen ei riitä, jos ihmisellä ei ole tarvittavia elämänhallinnan ja asumisen taitoja. Ilman niitä asuminen on jopa mahdotonta ja asunnon tarjoaminen johtaa vain lisäongelmiin. Jos vuokrien maksu ei onnistu, syntyy vuokravelkoja, jotka ovat jatkossa mahdollisesti asumisen este. 


Opettelua, työtä ja unelmia

Kuvernöörintien asumisyhteisö Helsingin Laajasalossa on tarkoitettu laitoshoidon päättäneille, päihderiippuvuudesta toipuville ihmisille. He ovat lähes aina yhteiskunnan reunalla ja heitä valmennetaan asumisyhteisössä siihen, että heistä tulisi yhteiskunnan aktiivisia jäseniä, joilla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin jokaisella meistä. Asumisyhteisössä opetellaan yhdessä perustaitoja, kuten kokkausta, siivousta sekä toisten huomioimista. Kuvernöörintiellä asuminen sisältää muun muassa terapiatyöskentelyä, säännöllisen päivärytmin noudattamista sekä työkokeiluja tai opiskelua. Ohjaajat ovat paikalla tavallisina toimistoaikoina ja puhelimen päässä ympäri vuorokauden.

Kuvernöörintiellä asutaan keskimäärin vuoden ajan. Muutto omaan asuntoon tapahtuu portaittain ja yhteisen pohdinnan tuloksena. Tämä nivelvaihe on ratkaisevan tärkeä, jotta opitut rutiinit eivät katoa. Monella asukasyksikössä asuvalla oppilaalla on Kuvernöörintieltä lähtiessä sellaisia haaveita, joita heillä ei ole koskaan aiemmin ollut. Oppilaat toteuttavat unelmiaan, joita he ovat aiemmin luulleet saavuttamattomiksi tai etteivät ne kuuluisi heille, koska he ovat yhteiskunnan laita-alueilla.

Kaupunki kuuluu kaikille

Tämän vuoden Asunnottomien yön teemana on: ”Kenelle kaupunki kuuluu?” Me osaltamme haluamme muistuttaa, että kaupunki ja ihmisarvoinen elämä kuuluvat kaikille. Viime vuodet ovat olleet kovia ja kylmiä pandemian sekä sotien takia, joten uskalletaan välittää toisistamme. Annetaan muille se sama, mitä haluamme ja toivomme myös itsellemme!

Humanan Paremman huomisen rakentajat -blogisarjassa humanalaiset jakavat ajatuksiaan ajankohtaisista ja tärkeistä sosiaalialan aiheista. Blogin kirjoittajat Sanna Salmi ja Aleksi Heinonen työskentelevät Kuvernöörintien asumisyhteisössä. He haluavat rakentaa parempaa huomista uskomalla ja luottamalla ihmisiin, joihin ei ole koskaan luotettu. He muistuttavat, ettei kaikkia tekoja tarvitse hyväksyä, mutta uskoa ihmisen sisällä olevaan hyvyyteen ei voi lopettaa.

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi