Hem

RAI-arviointi laadun mittarina

Parhaan hyödyn arviointivälineestä saa vasta, kun koko henkilöstö on koulutettu sen käyttöön ja vertailukelpoista tietoa on kerätty jo usealta vuodelta.

”Nyt ollaan siinä pisteessä, että pystymme luottamaan meillä tehtyihin arviointeihin ja voimme tehdä niistä johtopäätöksiä”, Asumispalveluiden laatujohtaja Katriina Niemelä toteaa. Niemelä toimii myös THL:n RAI-erityisasiantuntijana.

Mittaamista ei pidä tehdä vain mittaamisen vuoksi. RAI-arviointijärjestelmää voi käyttää monipuolisesti hyödyksi asiakkaan hoidon suunnittelun lisäksi laadun seurannassa, palveluiden kehittämisessä ja resurssien järkevässä kohdentamisessa.

RAI apuna tavoitteellisessa hoitotyössä

Katriina Niemelä korostaa hoidon tavoitteellisuutta ja RAI-arvioinnin keskeistä roolia tavoitteiden seurannassa:

”Sen sijaan, että käydään työpäivä puuhaamassa jotain, tiedetään miksi me teemme mitäkin asiaa.”

Asumisyksiköissä on parin vuoden ajan pidetty sisäisenä tavoitteena kuntoutumista edistävän toiminnan kehittämistä ja siihen liittyen tavoitteena on muun muassa ollut saada vuoteeseen hoidettavien asiakkaiden määrä laskemaan kuntoutuksen avulla kymmeneen prosenttiin asiakaskunnasta.

”Nyt me olemme päässeet siihen. Se on ollut meillä kehittämisen kohteena. Samaten kuin on ollut liikkumisrajoitteiden päivittäisen käytön vähentäminen, jossa olemme myös saaneet hyviä tuloksia”, Niemelä toteaa.

Yksilötasolla tavoitteellisuus tarkoittaa taitoa tunnistaa kuntoutuksesta hyötyvät asiakkaat ja tehdä heille RAI-arvioinnin perusteella hoitosuunnitelma, joka tähtää toimintakyvyn paranemiseen ja elämän mielekkyyden lisääntymiseen. Niemelän mukaan yli 60 prosentilla asumispalveluiden asiakkaista on hyvät mahdollisuudet kuntoutua ja ylläpitää toimintakykyään.

”Heille, jotka ovat elämänsä loppuvaiheessa, hyvä laadukas hoito on erilaista kuin heille, joilla on olemassa vielä kuntoutumisen voimavaroja.”

Suunnitelmallisuus tuo laatuun vakautta

RAI-arviointi muodostaa hoitotyötä tekevän tiimin kesken yhteisen kielen.

”Kaikilla on ne yhteiset silmälasit, joiden läpi asiakasta katsotaan. Silloin ei ole se Tiina, joka on hyvä hoitaja, ja Merja, joka on huono hoitaja, vaan kaikki toimivat yhteisten tavoitteiden pohjalta”, Niemelä selventää.

RAI-arviointi tuo myös järjestelmällisesti asiakkaan oman ääneen kuuluviin:

”Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua toimintakykynsä arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan asiakkaan oma motivaatio ja tahtotila”, jatkaa Niemelä.