Hem

Ennakointi ja suunnittelu vähentävät työn riskejä

Julkaistu: 2019-09-27

Työsuojelupäällikkö Mikko Rintala aloitti pestissään elokuun alussa. ”Nyt meillä on työsuojelun ja työturvallisuuden kokenut ammattilainen, jonka päätoimisena tehtävänä on yhdessä esimiesten ja koko henkilöstön kanssa miettiä, miten asioita voidaan tehdä paremmin ja lisätä työturvallisuutta”, henkilöstöjohtaja Elina Harju kiittelee.

- Tiedostamme, että tällä toimialalla asiakastyön työsuojelulliset vaatimukset kasvavat koko ajan, Harju perustelee sitä, miksi yritykseen haluttiin palkata kokopäivätoiminen työsuojelupäällikkö.

Työsuojelupäällikkö on työsuojelulain mukaan oltava kaikissa yrityksissä, mutta usein tehtävää hoitaa joku nimetty henkilö omien tehtäviensä ohella. Teollisuuden alalla työsuojelullisiin asioihin on kiinnitetty keskitetymmin huomiota jo vuosia, mutta sosiaali- ja hoiva-alalla kokopäivätoiminen työsuojelupäällikkö ei ole yhtä tavallinen asia.

- Se on johdon tahdon ilmaus siitä, että ihmiset pysyvät terveinä ja viihtyvät työssään, Mikko Rintala toteaa.

- Haluamme olla edelläkävijä tällä toimialalla ja osoittaa konkreettisesti, että aidosti suhtaudumme työnantajana työsuojelun kokonaisuuteen sen vaatimalla tasolla, Elina Harju vahvistaa.

Sosiaalialalla työturvallisuuteen liittyvät haasteet ovat hyvin erilaisia verrattuna vaikkapa teollisuuteen.

- Sosiaalialalla riskit liittyvät pääasiassa asiakastyöhön. Teollisuudessa turvallisuutta voidaan pitkälti varmistaa sillä, että koneet ja laitteet ovat kunnossa ja tiedetään kuinka ne toimivat. Kun taas työskennellään ihmisten kanssa, on mukana hankalammin ennakoitava inhimillinen tekijä. Se haastaa meitä kaikkia, mutta erityisesti asiakastyötä tekeviä ammattilaisiamme, työsuojelupuolella, Harju kuvailee.

Arjessan ja Coronaria Hoivan yksiköissä on ollut työsuojelutoimintaa aiemminkin, mutta nyt toimintatapoja on lähdetty yhtenäistämään ja edistämään määrätietoisesti.

- Tämän työn myötä voimme tunnistaa jossain rakennettuja hyviä käytäntöjä ja ottaa niistä oppia muualla, Harju kertoo.

Alkuvaiheessa työsuojelupäällikkö on kiertänyt yksiköissä ja tutustunut ihmisiin ja yksiköiden toimintaan.

- Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi on työturvallisuuden perusta. Riskien arvioinnin perustella luodaan perehdytyskäytännöt ja menettelyohjeet erilaisten tilanteiden varalle. Työnantaja vastaa, että ohjeet ja käytännöt ovat kunnossa ja että niiden mukaan myös toimitaan, Rintala selventää.