Hem

Kimmo Säikkä avopalveluiden johtoon

Julkaistu: 2020-08-06

Aiemmin Humanan avopalveluissa hallintojohtajana työskennellyt Kimmo Säikkä on siirtynyt palvelujohtajaksi Humanan avopalveluiden johtoon. Säikkä aloitti palvelujohtajana elokuun alussa.

”Asiakas ja asiakkaan oikeanlainen kohtaaminen ovat tässä työssä avainasemassa. Mitä ikinä me teemmekään, kaikki lähtee asiakkaan tarpeesta”, Säikkä korostaa.

Avopalveluilla on merkittävä, koko ajan kasvava rooli perheiden ja yksilöiden hyvinvoinnin turvaajana.

”Oikein ajoitetuilla avopalveluilla voidaan parhaimmillaan säästää ihminen tai koko perhe pitkältä tieltä raskaampien tukipalveluiden parissa. On sekä ihmiselle itselleen että yhteiskunnalle paras, kun asioihin päästään vaikuttamaan jo silloin, kun ongelmat eivät ole vielä eskaloituneet ja kevyemmät palvelut riittävät korjaamaan tilannetta oikeaan suuntaan”, Säikkä toteaa.

Perheet tarvitsevat yhä useammin apua

Kimmo Säikkä on huomannut työssään, että koronavirusepidemia on tuonut perheiden ongelmia entistä näkyvämmin esille. Tilanteet kärjistyvät, kun koronaepidemia on tuonut mukanaan rajoitteita, rahahuolia ja ylipäätään mullistanut perheiden normaalia arkea.

Kuitenkin jo ennen koronavirusta on ollut nähtävissä, että yksilöiden ja perheiden tuen tarve on lisääntynyt vuosi vuodelta.

”Vanhemmuudessa ja arjen rutiinien hallinnassa on haasteita”, Säikkä kuvailee tavallisimpia syitä siihen, miksi ongelmia alkaa perheessä ilmetä.

Humanan avopalveluissa Säikkä on ollut tuttu kasvo jo vuodesta 2015 alkaen, jolloin kolmesta avopalveluyhtiöstä muodostettiin Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy – nykyisin Humana Avopalvelut Oy.

”Olen ollut mukana kasvussa pienestä yrityksestä Suomen suurimmaksi avopalvelujen tuottajaksi. Alkuajat pienen kehittyvän yrityksen palveluksessa opettivat minulle paljon sosiaalialasta, erityisesti avopalveluista ja niiden tuottamisen lainalaisuuksista”, Säikkä toteaa.

Tutustu Humanan avopalveluihin

Kimmo Säikkä