Hem

Lastensuojeluyksikkö Nuutinkolo on saanut ensimmäiset asukkaansa

Julkaistu: 2021-09-28

Ensikohtaaminen ja perhekeskeinen työskentelyote ovat vahvassa roolissa syyskuun alussa Jyväskylään avatussa lastensuojeluyksikkö Nuutinkolossa.

”Tunnelmat ovat työyhteisössä mielettömän hyvät ja innostuneet. On kyllä saatu aivan mahtavan moniammatillinen ja sitoutunut porukka Nuottaan. Hienossa porukassa saamme tehdä hyvää ja laadukasta lastensuojelutyötä”, yksikönjohtaja Jari Saikkonen iloitsee.

Jyväskylän Palokassa sijaitseva lastensuojeluyksikkö Nuutinkolo koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä, Nuotasta ja Lautasta, joista Nuotta aukesi syyskuun alussa, ja Lautta aloittaa toimintansa myöhemmin syksyllä. Molemmat yksiköt on tarkoitettu huostaanotetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille ja nuorille.

Nuutinkolo sijaitsee rauhallisella alueella lähellä kouluja, Palokan palveluita sekä mm. Laajavuoren harrastusmahdollisuuksia.

”Nuotta on lämminhenkinen ja turvallinen, moniammatillisen henkilöstön omaava ympäristö niin lapsille kuin aikuisille. Nuotassa erityisen tärkeää on saavuttaa luonnollinen ja turvallinen vuorovaikutus lasten ja aikuisten välille. Arvoissamme painottuu etenkin ensikohtaamisen merkitys hyvän suhteen ja luottamuksen luomiseksi”, yksikönjohtaja Jari Saikkonen kuvailee uutta yksikköä.

Moniammatillinen ja sitoutunut työyhteisö

Ennen Nuotan avaamista työyhteisölle oli varattu aikaa ryhmäytyä, perehtyä ja luoda käytänteitä hyvän ja laadukkaan lastensuojelutyön varmistamiseksi.

”Lastensuojeluyksikössä tulee näkyä vahvasti lapsen etu, ja miettiä miten se saavutetaan; näistä muodostuu pohja hyvän lastensuojeluyksikön luomiselle”, Jari toteaa.

Työyhteisössä mietittiin ja luotiin yhdessä omannäköisiä, juuri Nuutinkoloon sopivia käytänteitä.

”Nuutinkolon työryhmän toimintakulttuurissa korostuu vuorovaikutuksen ja kohtaamisen ammatillisuus läpi koko asiakkaan sijoitusprosessin, aina ensikohtaamisesta lähtien. Asiakasohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota huolelliseen tutustumiseen asiakkaaseen ja hänen perheeseensä, mahdollisesti hänen omassa elämänympäristössään sekä tutustumiskäyntien kautta itse yksikössä. Tarkoituksena on luoda dialogisuuden viitekehyksessä läpinäkyvä, asiakkaan polkua yhdessä ymmärtävä ja rakentava asiakkuusprosessi”, Jari kertoo.

Yhtenä esimerkkinä Nuotan käytänteistä Jari mainitsee kirjeen nuorelle sekä nuoren oman kansion.

”Kun nuoren sijoitusprosessi alkaa, omaohjaajat kirjoittavat nuorelle henkilökohtaisen kirjeen, missä he esittäytyvät. Sijoituksen aikana jokaiselle nuorelle kasataan myös oma kansio sijoitusprosessista nuoren omaan käyttöön, ja hän saa sen sijoituksen päätyttyä”, Jari kertoo.

Nuotassa jatketaan hyvien käytänteidemme tekemistä ja luomista myös jatkossa.

”Lähikuukausien aikana näemme, miten ne toimivat käytännössä, ja mitä mahdollisesti muutamme asiakkailta saamamme palautteen pohjalta”, Jari toteaa.

Jari on koulutukseltaan sosionomi (AMK) ja hän viimeistelee sosionomi (ylempi AMK) -opintoja.

”Itse olen lastensuojelu-urani aloittanut vuonna 2013 lastensuojelun sijaishuollossa. Tämän jälkeen olen työskennellyt palvelukodin esimiehenä mielenterveyssektorilla, sekä sosiaaliohjaajana vammais-, mielenterveys- ja lastensuojelupalveluissa. Nuotan luotsaamisesta minut sai innostumaan lastensuojelun kenttä, oman osaamisen kehittäminen sekä hyvä, innostunut ja sitoutunut työporukka,” Jari kertoo.

 

Lue lisää Nuutinkolosta: https://www.humana.fi/nuutinkolo