Hem
Yhteystiedot
Poika soittaa kitaraa

Tietoa

 1. Ikä:
  14-18
 2. Kunta:
  Oulainen
 3. Yritys:
  Sähäkkä Oy
Alue
 • Pohjois-Pohjanmaa
Ikä
 • 14-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Oulainen
Menetelmät
 • Psykiatrinen kuntoutus
Näissä voimme auttaa
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Autismin kirjo
 • Päihteet
 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Trauma
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Asperger
 • Uhmakkuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Levottomuus
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Touretten syndrooma
 • Käytöshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Perhesuhteet
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Kehitysviiveet
 • ADD
 • ADHD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Yhtiö
 • Sähäkkä Oy

Yhteystiedot

Osoite

Leipurinkatu 11-13, 86300 Oulainen

Sähäkkä Oulaisten yksikkö

Sähäkässä autamme lapsia kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä.

Tietoa

 1. Ikä:
  14-18
 2. Kunta:
  Oulainen
 3. Yritys:
  Sähäkkä Oy
Alue
 • Pohjois-Pohjanmaa
Ikä
 • 14-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Oulainen
Menetelmät
 • Psykiatrinen kuntoutus
Näissä voimme auttaa
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Autismin kirjo
 • Päihteet
 • Masennus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Trauma
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Asperger
 • Uhmakkuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Levottomuus
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Touretten syndrooma
 • Käytöshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • Perhesuhteet
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Kehitysviiveet
 • ADD
 • ADHD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Yhtiö
 • Sähäkkä Oy

Asuminen

Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori yhteistyön edetessä ottaa vähin erin vastuuta itse. Toimintamme suunnittelussa huomioidaan psykiatrinen osaaminen, nuoruusiän kehitystehtävät ja nuoruusikään liittyvät erityispiirteet.

Toiminta

Yksikössämme järjestetään lastensuojelulaissa tarkoitettua nuoren sijaishuoltoa, sijoitusta avohuollon tukitoimena ja tilapäisiä kriisisijoituksia. Yksikkömme on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 14–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan. Yhteistyö nuoren lähiverkostojen kanssa on kuntoutuksessa tiivistä.

Hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmämme palvelevat erityisesti nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä. Yksikön toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja sekä nuoren, työntekijän, että johdon tasolla ovat tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja tuloksellisuus.

Vahvuudet

Toimintaperiaatteemme perustuvat käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Kasvun tukemiseen ja kuntoutukseen keskeisesti liittyvän monipuolisen toiminnan kautta nuori saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään – vahvuuksistaan ja kehittämisen alueistaan ja rakenteita itsenäisen elämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tukipalvelut

JOTOS®-kuntoutusohjelmamme on nelivaiheinen ohjelma, jonka rungon luovat neljä eri vaihetta. Jokaisessa vaiheessa nuoren saatavilla ovat kaikki yksikön toiminnot ja tukipalvelut, mutta viimeisten vaiheiden aikana haetaan aktiivisesti ratkaisuja nuoren tueksi myös oman kasvuympäristön tarjoamista vaihtoehdoista. Nuoren lähiverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on osa jokaista kuntoutusohjelman vaihetta.

Lue lisää Jotoksesta

Ope-toiminta

Alkava-arviointipalvelu

Osoite

Leipurinkatu 11-13, 86300 Oulainen

Tietoa

 1. Ikä:
  14-18
 2. Kunta:
  Oulainen
 3. Yritys:
  Sähäkkä Oy

Yhteystiedot

Marjut Öljymäki

Yksikönjohtaja

Osoite

Leipurinkatu 11-13, 86300 Oulainen