Hem

Menetelmätyöpajoissa osaaminen jakoon

Julkaistu: 2024-01-23

Humanan Vantaan avopalveluiden menetelmätyöpajoissa jaetaan menetelmiä ja osaamista. Erilaisia menetelmiä harjoittelemalla halutaan lisätä rohkeutta niiden käyttöön. Lue lisää työpajoista.

Tuomas Tahvanainen tekee Humanan Vantaan avopalveluissa asiakastyön lisäksi kehittämis- ja valmennustyötä. Yksi esimerkki on menetelmätyöpaja, joka on osaamisen jakamisen foorumi. Työpajoissa jaetaan menetelmiä ja osaamista paitsi työntekijältä toiselle, myös oman organisaation ulkopuolelta. 

Työpajassa on esillä usein muutama hyväksi ja toimivaksi todettu menetelmä, joista työntekijä kertoo. Esittelyn jälkeen menetelmää aletaan kokeilla yhdessä, esimerkiksi miettimällä, miten se sopii itselle ja analysoidaan, miten kukin osallistuja voisi ottaa sen käyttöönsä omassa työssään. Tuomaksen mukaan sosiaalialalla menetelmien jakaminen on vähäistä ja niiden käyttöön voi olla iso kynnys.

– Mitä helpompi menetelmä, sen parempi. Sen ei pitäisi olla liian iso ja vaikea, vaan sellainen, että sen pystyy ottamaan kokeilemalla haltuun asiakkaan kanssa, jos se tuntuu itseltä hyvältä.

Menetelmiä harjoittelemalla halutaan lisätä rohkeutta niiden käyttöön. 

– On ollut itse upeaa oppia valtavasti hyviä menetelmiä, joista asiakkaat ovat saaneet hyötyä. Asiakkaan saama hyöty ja samalla sivulla oleminen ovat edellytys sille, että asiakas voi olla osallinen.

Työpajoissa käsiteltyjä menetelmiä:
  

  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset kysymykset: Kysymyksiä, joilla päästään asiakkaan kanssa samalle sivulle ja voidaan luoda yhteistä ymmärrystä sekä etsiä ja tutkia voimavaroja. Työskentelyä rakennetaan voimavarojen, ei ongelmien kautta. 
  • Voimavaratammi: Voimavarojen tutkimista ja visualisoimista, jotta niistä on helpompi keskustella. 
  • Tunne- ja tarvetyöskentely: Tunteiden ja tarpeiden tutkimista, tunnistamista ja strategian rakentamista sille, miten voi pyytää tai vastata tarpeisiin. 
  • Traumakysymykset ja vakauttamisharjoitukset: Keinoja tutkia traumaattisia tapahtumia ja niistä selviytymistä sekä maadoittaa itseään. 
  • Psyykkisen energian inventaario: Psyykkisten voimavarojen sekä aikaa ja energiaa vievien asioiden tunnistamista.

Lue asiakastarina: Tehostettu perhetyö tukee monikirjoista vanhemmuutta

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi