Hem

Perhekuntoutus synnyttää halun muutokseen

Julkaistu: 2023-05-04

Humanan tiiminjohtaja Minttu Kellomäki kirjoittaa blogitekstissään perhekuntoutuksesta. Parhaimmillaan sen avulla vältetään lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle ja saadaan aikaan perheen tilannetta kohentava toivottu muutos.


Kun perhe saapuu perhekuntoutusyksikköön, on tilanne yleensä kriisiytynyt. Perhekuntoutusta toteutetaan myös kotiin vietävänä avoperhekuntoutuksena, mutta yksikkömuotoinen kuntoutus voi vastata paremmin tilanteeseen, kun kotona vallitsevaan tilanteeseen tarvitaan välitön muutos.

Perhekuntoutus on lastensuojelulain mukainen avohuollon tukitoimi. Se on tavoitteellinen kuntoutusprosessi, johon koko perhe osallistuu yhdessä. Kuntoutuksen työryhmä on moniammatillinen; sosiaalityöntekijän, pari- tai perhepsykoterapeutin, perheohjaajan sekä tarvittaessa esimerkiksi taide- tai ratsastusterapeutin voimin perheen tilannetta voidaan katsoa monesta näkökulmasta ja reflektoida yhdessä perheen kanssa.

Perhekuntoutuksen työote on terapeuttinen, ratkaisukeskeinen ja asiakkaiden kokemukset huomioiva. Kiinnitämme työskentelyssä huomiota ajatusten ja toiminnan lisäksi ihmisen kehollisuuteen, eli esimerkiksi erilaisten tunnetilojen aiheuttamiin fyysisiin reaktioihin sekä niiden säätelemiseen. Asiakkaan kuuntelu ja dialogi on arvokasta, sillä jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija.

Humanan Keski-Suomen avopalveluiden tarjoaman, yksikkömuotoisen perhekuntoutusjakson aikana perhe muuttaa keskimäärin kolmeksi kuukaudeksi perhekuntoutusyksikkö Aurooran tilavaan asuntoon. Työskentely aloitetaan ripeästi ja tavoitteena on käynnistää muutos perhesysteemissä mahdollisimman nopeasti.

Perheiden muutostarpeet ovat hyvin moninaisia. Esimerkiksi lapsen tai vanhemman päihteidenkäyttö, väkivalta, käytös- tai vuorovaikutusongelmat tai vanhemmuuden haasteet voivat kasata vaikeuksia sekä vaarantaa lapsen terveellisen ja turvallisen arjen. Muutostyöskentelyn aikana perhe sitoutuu aktiiviseen työskentelyyn. Työryhmän tärkeä tehtävä taas on tuoda perheelle toivoa siitä, että muutos on mahdollinen, ja etsiä aktiivisesti keinoja sen toteuttamiseen.

Ihmisen täytyy kokea olevansa turvassa heti kuntoutuksen ensihetkistä alkaen, jotta muutostyöskentelyn edellyttämä luottamus voi syntyä perheen ja työryhmän välille. Turvan tunne vahvistaa omaa toimijuutta ja on välttämätön uuden oppimiselle. Heti työskentelyjakson alussa keskitytään turvan rakentamiseen, jotta perheen ja työntekijöiden yhteistyön rakentuminen saa tilaa. Tämä on traumainformoidun työotteen perusta.

Kun perhe tulee perhekuntoutukseen, sen tilanteeseen on jo puututtu isosti. Sosiaalityöntekijän nimeämät muutostarpeet perheessä ovat siis kuntoutustyöryhmällä tiedossa, joten kuntoutuksessa keskitytään perheen kokemukseen ja etsitään sieltä avaimia muutokselle. Koko asiakasperheen osallistaminen on tärkeä osa kuntoutusta. Haluamme kuulla perheen tarinan ja jokaisen perheenjäsenen kokemuksen tilanteesta. Myös pienten lasten ääni nostetaan kuuluviin. Perheenjäsenet osallistetaan myös itse nimeämään muutostarpeita, mikä auttaa ottamaan askelia kohti haluttua lopputulosta. Teemme koko perhekuntoutustyöskentelyn ajan kuntouttavaa ja arvioivaa työtä, jossa ammattilaisten lisäksi myös perhe itse arvioi omaa tilannettaan ja sitä, miten tavoitteissa edetään.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on synnyttää halu pysyvään muutokseen. Uskon, että sillä on suuri vaikutus; kun halu syttyy, ollaan jo pitkällä. Kolme kuukautta on lyhyt aika, eikä kaikkea saada valmiiksi. Kuntoutusjakson loputtua on yhteinen ymmärrys perheen tarvitsemista tukimuodoista, jotka tukevat perheen muutosmatkaa, myös heidän omassa kodissaan. Usein työskentelyä jatketaan tutun työryhmän voimin kotiin vietävänä perhekuntoutuksena, jotta muutos juurtuu perheen arkeen.

Perhekuntoutus on vaikuttava tukitoimi haastaviinkin tilanteisiin. Sen avulla voidaan tehdä näkyviksi perheen haasteet, pysäyttää ja vakauttaa perheen tilanne, tukea perhettä toteuttamaan muutos parempaan. Siitä hyötyvät niin lapset, perhe kuin koko yhteiskunta.

Humanan Paremman huomisen rakentajat -blogisarjassa humanalaiset jakavat ajatuksiaan ajankohtaisista ja tärkeistä sosiaalialan aiheista. Blogin kirjoittaja on tiiminjohtaja Minttu Kellomäki Humana avopalvelut Keski-Suomesta. Hän haluaa rakentaa parempaa huomista, jossa avun pyytäminen on helpompaa, oikeanlaista tukea on tarjolla oikea-aikaisesti ja ihmisten kokemukset huomioidaan ilman, että niiden tarvitsee määrittää heidän tulevaisuuttaan.

Lue lisää perhekuntoutuksesta yksikössä

Tutustu Humanan avopalveluihin

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi