Hem

manne.jpg

Manne tekee ammatillisen tukihenkilön työtä Länsi-Uudellamaalla ja toimii myös perhetyöntekijänä yhdessä perheessä. Hän on tehnyt perhetyötä työkseen jo yli 20 vuotta. Hän pitää työstään erityisesti siksi, että kokee voivansa vaikuttaa omaan työhönsä hyvin vahvasti, myös vapaus suunnitella ja toteuttaa merkitsee Mannelle paljon. Hän nauttii ihmisten kohtaamisesta ja siitä, että voi tehdä työtään aidon läsnäolon kautta. ”Osa työni parasta antia on työn joustavuus ja se, että voin itse laatia ja toteuttaa viikoittaiset aikatauluni. Ongelmien ratkaiseminen sekä tavoitteiden toteutuminen työssä antavat energiaa ja voimaa jaksaa työssä. Tärkeää on myös se, että en ole yksin vaan saan tarvittaessa aina neuvoja ja tukea kollegoiltani.”

Manne toimii ammatillisena tukihenkilönä useille peruskouluikäiselle pojalle sekä muutamalle aikuisikäiselle miehelle. Kahdenkeskinen aika mielekkään toiminnallisen tekemisen parissa on Mannen mielestä hyvä tapa päästä asiakkaiden kanssa avoimeen keskusteluyhteyteen. ”Jokaiselle nuorelle ja aikuiselle sopivan huumorin viljely tapaamisilla on ollut hyvä keino rakentaa avoimuutta ja vapautunutta keskustelua.” On tärkeää, että tuettavan henkilön kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tukihenkilötoiminnan tavoitteita mietittäessä. ”Tukihenkilötyössä on tärkeä olla alusta lähtien aidosti oma itsensä!”

Myös perhetyössä tärkeää on kohdata perhe avoimesti, ihminen ihmisenä. ”Omalla aidolla persoonallani pyrin heittäytymään mukaan perheen arkeen. Koen, että olen voinut omalla kokemuksellani tarjota malleja muun muassa isyyteen ja isien kohtaamisiin lasten kanssa.” Viikoittaisia tapaamisia Manne suunnittelee yhdessä asiakasperheen kanssa, kaiken toiminnan keskiössä on tavoitteet perheen hyvinvoinnin tukemisesta sekä vanhempien jaksamisesta arjen tiimellyksessä. Vaikka tavoitteiden tulee olla selkeitä, ei niihin tule Mannen mielestä kuitenkaan liikaa ripustautua. ”Liiallinen suunnitelmallisuus voi olla myös haitaksi, jos tilanne vaatii, on pystyttävä soveltamaan ja säveltämään.”

Arjen työtä ja asiakaskohtaisten asioiden hoitamista helpottaa se, että on läsnä oleva esimies. ”Esimiehelläni on hyvin ratkaisukeskeinen ote asioihin, saan palautetta työstäni ja koen sen kannustavana. Olennaisinta on mielestäni se, että esimiehet ovat helposti tavoitettavissa.” Myös työyhteisön merkitys on Mannelle suuri. Avoin ja hedelmällinen vuoropuhelu, työssä saatujen kokemusten ja työmallien vaihtaminen, sekä hyvä huumori ovat asioita, jotka Mannen mielestä toteutuvat vaivattomasti. ”Hyvän työyhteisön merkki on se, että kukin työntekijä kokee tulevansa kuulluksi ja huomioiduksi. Yhteisössä on tilaa jokaisen mielipiteelle.”