Hem

Kodinomaista ja kuntouttavaa arkea osana yhteisöä

Julkaistu: 2023-03-23

Niittysara on uusi, erityistason lastensuojeluyksikkö, jossa toteutetaan modernin lastensuojelun periaatteita ja rakennetaan mahdollisimman tavanomaista lapsuutta ja nuoruutta. Tutustuimme Niittysaraan ja seuraamme yksikön arkea juttusarjassamme vuoden ajan.


Keskellä lapsiperheiden suosimaa Saunarannan omakotialuetta sijaitseva lastensuojeluyksikkö
Niittysara näyttää ihan tavalliselta omakotitalolta muiden uusien talojen joukossa. Limingan Tupokseen maaliskuussa 2023 avattu erityistason lastensuojeluyksikkö suuntautuu psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoitoon. Myöhemmin Niittysara tulee koostumaan kahdesta seitsemänpaikkaisesta yksiköstä, jotka toimivat omina kokonaisuuksinaan ja joissa eletään mahdollisimman kodinomaista, turvallista ja kuntouttavaa arkea.

Tarve uuden yksikön perustamiselle Liminkaan kumpuaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tarpeista ja modernin lastensuojelun periaatteista; yksiköiden sijainti on pyritty valitsemaan niin, että lapsi voidaan sijoittaa mahdollisimman lähelle kotipaikkaansa osaksi yhteisöä, hyvien palveluiden ja liikenneyhteyksien äärelle.

– Me ajattelemme kasvuympäristöä ja asuinaluetta yhtä lailla kuin perhe, joka miettii asuinpaikkaansa. Haluamme tarjota meille sijoitetuille lapsille hyvän, terveellisen ja turvallisen kasvuympäristön, kertoo palvelujohtaja Kati Kananen Humanalta.

Avoimuudella ennakkoluuloja vastaan

Lastensuojeluyksikön perustaminen on herättänyt lähinaapureissa huolta ja mietteitä, joihin Humana on pyrkinyt vastaamaan aktiivisesti. 

– Lastensuojeluun liittyvät ennakkoasenteet ovat hyvin ymmärrettäviä. Usein pelätään, että esimerkiksi huumeongelmat, rikollisuus tai vahingonteot lisääntyvät lastensuojeluyksikön myötä, kertoo toiminnanjohtaja Janne Pirttikoski, joka vastaa Tupoksen yksikön lisäksi Humanan Kempeleen, Raahen ja Oulaisten yksikkökokonaisuuksista.

Avoin keskustelu naapurustossa on hyväksi, kun halutaan poistaa stigmaa lastensuojeluyksikön ympäriltä. Lähimmille naapureille pidettiin jo syksyllä 2022 asukastilaisuus, jossa kerrottiin yksikön arjesta ja toiminnasta ja käytiin keskustelua.

– Kerroimme yksikön luonteesta ja siitä, ettei meillä ole voimakkaasti päihteillä oireilevia tai kovin väkivaltaisesti käyttäytyviä lapsia. Jo se hälvensi asukkaiden huolta, Pirttikoski kertoo.Kaunis, hiljainen ja turvallinen lastensuojeluyksikkö
 

Niittysara on suunniteltu yksityiskohtia myöten lasten ja henkilökunnan tarpeet edellä. Miten se vaikuttaa psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoitoon? 

– Neuropsykiatrisissa häiriöissä on hyvin tyypillistä, että lapsen aistit ylikuormittuvat herkästi. Lapsi saattaa olla yliherkkä äänille ja visuaalisille ärsykkeille, mikä nostaa stressitasoa, kertoo Niittysaran yksikönjohtaja Sanni Pietilä.

Visuaalisesti kaunis ja äänimaailmaltaan hiljainen ja kaiuton yksikkö rauhoittaa lasta, kun ympäristö ei aiheuta jatkuvaa stressitilaa. Yksikkö on suunniteltu niin, että kaikki sen toiminnot ovat lapsille sujuvia ja siirtymät ovat helppoja. Myös yksikön toimisto sijaitsee keskellä taloa, joten henkilöstö on koko ajan näkyvillä ja saatavilla, mikä luo osaltaan myös turvaa toimintaan.  Lisäksi myöhemmin keväällä pihalle saadaan muun muassa pelialue, keinuja ja grillikatos.

– Tupoksen ympäristössä on mahtavat retkeily- ja liikuntamahdollisuudet, mutta myös omalla pihalla pystytään viettämään yhteistä kivaa aikaa, Pietilä kertoo.

Kaiken keskiössä on kunnioittava kohtaaminen
 

Pietilä on aloittanut yksikönjohtajana loppuvuodesta 2022. Vastaavien ohjaajien ja sairaanhoitajien rekrytointi saatiin päätökseen alkuvuodesta 2023. Kun koko tiimi on koossa, hoitajamitoitus tulee olemaan 1,3, mikä tarkoittaa yhdeksää työntekijää yksikköä kohden. 

Niittysarassa työskentelyn keskiössä on kunnioittava kohtaaminen – se, että aikuiset ovat läsnä, paikalla lapsia varten ja tekevät yhdessä asioita lasten kanssa.

– Meillä on isossa roolissa se, miten aikuiset kohtaavat lapsia. Se on ohjannut vahvasti myös rekrytointeja, jotta meillä on töissä sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät jakamaan meidän kanssamme samat kunnioittavan vuorovaikutuksen arvot, kertoo Pirttikoski.

Koska monet yksikössä asuvista lapsista ovat traumatisoituneita ja oireilevat psyykkisesti, henkilöstössä painotetaan psykiatrian alan osaamista sekä nepsy- ja traumaosaamista. Hoidossa hyödynnetään eri menetelmiä, kuten toipumisorientaationäkökulmaa ja dialektista käyttäytymisterapiaa.

Keskiössä on lapsen omien voimavarojen vahvistaminen, ja osallisuuden, toivon ja merkityksellisyyden esiin tuominen.


– Toipumisorientaationäkökulmassa on keskiössä lapsen omien voimavarojen vahvistaminen ja osallisuuden, toivon ja merkityksellisyyden – positiivisen mielenterveyden – esiin tuominen. Dialektinen käyttäytymisterapia auttaa tunne-elämän vakauttamiseen ja tarjoaa menetelmiä lapsen ohjaamiseen ja tunnetilojen hallintaan, Pietilä kertoo.


Perheet mukaan työskentelyyn

Alaikäisten lasten kohdalla myös yhteistyö perheen kanssa on tärkeää. Pietilän mukaan huoltajilla saattaa olla negatiivisia kokemuksia lastensuojelusta, minkä vuoksi heidät on hyvä saada mukaan työskentelyyn. Tässä auttaa kohtaamiseen ja luottamuksen rakentamiseen perustuva systeeminen työote, jota lähdetään kehittämään lastensuojeluyksikön arkeen. 

Moderniin lastensuojeluun kuuluu hyvin vahvasti osallisuus. Kun lapset ja vanhemmat kokevat olevansa osallisia, voidaan käsitellä vaikeitakin asioita. Pietilä toivoo, että jatkossa lapset ja perheet jakaisivat kokemuksia siitä, miten yksikössä on onnistuttu ottamaan perheet huomioon.

– Haluamme, että perheillä olisi sellainen kokemus, että he ovat aktiivisesti mukana. Teemme yhdessä töitä lapsen ja perheen tuen tarpeiden eteen ja saavutamme yhteiset tavoitteet, Pietilä kertoo.

Osana yhteisöä, ei erillään siitä

Ennen yksikön avaamista lähimmät naapurit pääsivät vielä tutustumaan avoimien ovien päivänä yksikköön ja saivat enemmän tietoa Niittysaran toiminnasta.

Modernille lastensuojelulle on tyypillistä, että yksiköt ovat osa yhteisöä, eivät erillään siitä. Aiemmin vallalla ollut ajatus syrjäisestä sijainnista tai jopa eristäytymisestä ei ole enää nykyaikaa. Tälle Pirttikoski toivoo laajemminkin ymmärrystä.

Haluamme, että sijoituksesta huolimatta lapsi pystyy elämään mahdollisimman tavallista lapsuutta ja nuoruutta. 


– Haluamme, että sijoituksesta huolimatta lapsi pystyy elämään mahdollisimman tavallista lapsuutta ja nuoruutta. Pyrimme mahdollisimman tavanomaiseen ja hyvään lapsuuteen ja elinympäristöön sekä tarjoamaan lapsille sellaisia kokemuksia, joita muutkin lapset saavat, Pirttikoski kertoo.

Lue lisää Niittysara 1:n toiminnasta: Lupa hömpötellä ja elää ihan tavallista arkea

Tutustu lastensuojelun laitospalveluihin

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi

Lastensuojeluyksikkö Niittysara 1 

  • Humanan lastensuojeluyksikkö Niittysara 1 sijaitsee Limingan Tupoksessa Pohjois-Pohjanmaalla, noin 15 minuutin ajomatkan päässä Oulusta.  
  • Erityistason yksikkö tarjoaa lastensuojelun sijais- ja avohuoltoa sekä asiantuntevaa, lasten omia voimavaroja vahvistavaa tukea seitsemälle, 12–17-vuotiaalle psyykkisesti oireilevalle lapselle ja nuorelle.
  • Niittysaran henkilöstöllä on vahvaa neuropsykiatrista ja traumaosaamista traumoja kokeneiden lasten kanssa työskentelyyn. Yksikön vakauttava, ohjattu arki tukee erityisesti psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hyvinvointia sekä elämänhallinnan taitoja.

Lue lisää Niittysara I:sta

Tutustu myös intensiivistä tukea tarjoavaan Niittysara 2:een